Obsługa układu rozrządu

Comments Off on Obsługa układu rozrządu

Obsługa układu rozrządu to przede wszystkim:

— kontrola naciągu paska zębatego lub łańcucha napędu rozrządu.

Luzy zaworów reguluje się na zimno lub na gorąco, zależnie od instrukcji wytwórni. Luzy zaworów silników górnozaworowych (rys. 0.3a) reguluje się za pomocą śrub regulacyjnych w dźwigienkach zaworów, mierząc odstępy szczelinomierzem. Jeżeli jednak dźwigienka zaworu współpracuje bezpośrednio z krzywką wału rozrządu, to sposób regulacji luzu zaworu jest nieco inny. Należy wówczas obracać wał rozrządu w taki sposób, aby przy kolejnych dźwigienkach krzywki były skierowane pionowo do góry i mierzyć w tym położeniu luz między krzywka a dźwigienką. Do regulacji luzu służy sworzeń kulowy . Przez obrót tego sworznia uzyskuje się odpowiedni naciąg sprężyny agrafkowej. Wał rozrządu należy obracać w kierunku normalnych obrotów silnika.

W celu wyregulowania luzów zaworów należy ustawić tłok pierwszego cylindra w ZZ po suwie sprężania. Po wyregulowaniu luzów zaworów pierwszego cylindra reguluje się zawory pozostałych cylindrów w kolejności zapłonu. W silniku czterocylindrowym po wyregulowaniu zaworów jednego cylindra należy obrócić wał korbowy 0 18.

W przekładni zębatej napędu rozrządu zwykle oznaczony jest ząb jednego koła, który powinien natrafić na oznaczoną wnękę międzyzębną drugiego koła. W przekładni pasowej i łańcuchowej znaki montażowe są najczęściej naniesione na wieńcach kół. Łańcuch lub pasek należy nałożyć w taki sposób, aby podczas obracania się kół znaki montażowe na ich wieńcach jednocześnie natrafiały na prostą łączącą środki obrotu obu kół. Obydwa koła powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie. Jest to niezbędny warunek cichobieżności napędu oraz zachowania wymaganej trwałości łańcucha lub należy sprawdzić ich łatwość przesuwu w prowadnicach. Zanieczyszczenie lub zatarcie trzonka w prowadnicy będzie wymagało zdjęcia głowicy i oczyszczenia lub wymiany zaworu.

Ustawienie rozrządu jest konieczne, jeżeli do naprawy lub wymiany były zdejmowane koła zębate, pasek lub łańcuch napędu, koła łańcuchowe lub koła paska zębatego paska. W wielu samochodach stosuje się samoczynny lub za pomocą napinacza naciąg łańcucha albo paska zębatego, kompensujący ich wydłużenie.

Uncategorized August 12th 2016

Ciśnienie sprężania

Comments Off on Ciśnienie sprężania

Ciśnienie sprężania w różnych silnikach ma różne wartości, zależnie od stopnia sprężania. Przeprowadzający pomiar powinien znać dane fabryczne, z którymi można następnie porównać uzyskane wyniki. W razie braku danych fabrycznych można, znając stopień sprężania w nowym silniku, posługiwać się do obliczenia ciśnienia sprężania pspr, przybliżonym wzorem, uzyskanym doświadczalnie:

pspr            0,125 (MPa) -1,25 (kG/cm2)

gdzie e — stopień sprężania

Jako dopuszczalną różnicę ciśnień w poszczególnych cylindrach przyjmuje się zwykle 0,1 MPa (1 kG/cm2). Różnica między najniższym wskazaniem ciśnieniomierza a danymi wzorcowymi dla silnika w dobrym stanie nie powinna przekraczać 0,15 MPa (1,5 kG/cm 2). Należy przy tym zwrócić uwagę, że pomiar ciśnienia sprężania może odbywać się wyłącznie wówczas, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Jeżeli bowiem wyczerpany akumulator zbyt wolno obraca rozrusznik i wał korbowy, wyniki pomiaru są nieprawidłowe (zaniżone).

Zbyt niskie ciśnienie sprężania w cylindrze silnika świadczy o nieszczelnościach. Najczęściej powodem nieszczelności są: — zużycie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych,

— nadmierne luzy między przylgniami zaworów a ich gniazdami,

— zakleszczenie się w rowkach lub popękanie pierścieni tłokowych,

— nieszczelność między głowicą a kadłubem (uszkodzenie uszczelki).
W celu ustalenia przyczyny nieszczelności można przeprowadzić tzw. próbę olejową. Do cylindra, który ma najniższe ciśnienie sprężania, wlewa się przez otwór na świecę ok. 50 g możliwie gęstego oleju silnikowego. Następnie szybko mierzy sie powtórnie ciśnienie w tym cylindrze. Wlany do cylindra olej powoduje chwilowe uszczelnienie tłoka. Jeżeli więc przyczyną niskiego ciśnienia sprężania jest zużycie pierścieni tłokowych, tłoka i gładzi cylindra, to po wlaniu oleju ciśnienie sprężania powinno znacznie wzrosnąć. Jeżeli natomiast ciśnienie sprężania zwiększy się tylko nieznacznie, świadczy to o nieszczelności zaworów.

W przypadku nieszczelności podkładki podgłowicowej w silniku chłodzonym cieczą można to wykryć przez obserwację wlewu napełnionej całkowicie chłodnicy. W razie nieszczelności uszczelki podczas pracy silnika okresowo wydobywają się z cieczy chłodzącej pęcherze powietrza.

Uncategorized August 12th 2016