Srodkami przewozowymi w transporcie samochodowym sa samochody, ciagniki i przyczepy

Comments Off on Srodkami przewozowymi w transporcie samochodowym sa samochody, ciagniki i przyczepy

Środkami przewozowymi w transporcie samochodowym są samochody, ciągniki i przyczepy. Drogami komunikacyjnymi dla taboru samochodowego mogą być drogi specjalne, zbudowane lub przystosowane do transportu samochodowego oraz drogi gruntowe. Do środków zaplecza technicznego, zabezpieczającego normalną pracę taboru samochodowego należą garaże lub urządzone miejsca postoju, warsztaty naprawcze, stacje obsługi, stacje materiałów pędnych i magazyny techniczne. b. Klasyfikacja taboru samochodowego Do taboru samochodowego przeznaczonego do przewozów materiałów zalicza się samochody ciężarowe ciągniki i przyczepy. Samochód jest pojazdem mającym źródło mocy napędowej, tj. silnik, oraz pomieszczenie dla ładunków, natomiast ciągnik jest tylko źródłem siły pociągowej, a przyczepa stanowi tylko pomieszczenie dla ładunku. Samochód lub ciągnik z przyczepami stanowią tzw. pociąg drogowy. Klasyfikacji taboru samochodowego stosowanego w budownictwie drągowym mo żna dokonać biorąc pod uwagę różne cechy. W zależności od rodzaju silnika odróżniamy: 1) samochody z silnikiem niskoprężnym (gaźnikowym) napędzane lekkimi rodzajami paliwa płynnego, jak benzyna, benzol, spirytus, etylina, 2) samochody z silnikiem niskoprężnym na gaz generatorowy wytwarzany z drewna w generatorze wbudowanym do samochodu, 3) samochody z silnikiem niskoprężnym na gaz sprężony lub płynny, tj. mające silniki napędzane różnego rodzaju palnymi gazami, przewożonymi w stanie sprężonym lub płynnym w butlach stalowych, [więcej w: auta zastępcze, samochody poleasingowe, auta używane warszawa ]

Uncategorized January 31st 2018

Transport samochodowy ma jednak i pewne wady, do których nalezy zaliczyc

Comments Off on Transport samochodowy ma jednak i pewne wady, do których nalezy zaliczyc

Transport samochodowy ma jednak i pewne wady, do których należy zaliczyć. 1) duże koszty zakupu taboru, 2) duże koszty eksploatacji, 3) możliwość pełnego wykorzystania nośności i szybkości tylko przy dobrych drogach i odpowiednich odległościach punktów ładowania i wyładowania, Każdy samochód ma pewną minimalną odległość przewozu, określoną stosunkiem czasu zużytego na załadowanie i wyładowania do czasu właściwego transportu. Odległość ta może być tym mniejsza, im urządzenie załadowcze i mechanizmy wyładowcze są bardziej wydajne i sprawne oraz im nośność samochodu jest mniejsza. Przy masowym transporcie i mechanicznym ładowaniu, np. z silosów, można minimalną odległość transportu dla samochodów o nośności do 5,0 ton przyjmować: około 1,0 km – dla samochodów ze skrzynią stałą, około 0,5 km – dla samochodów ze skrzynią wywrotną. Samochód ma również pewną maksymalną opłacalną odległość przewozu. Odległość ta będ zie tym większa, im nośność samochodu będzie większa. Sposób załadowania materiałów przy większych odległościach przewozu ma mniejszy wpływ na opłacalność transportu. Na maksymalną odległość przewozu będą miały decydujący wpływ warunki miejscowe, jak odległość stacji kolejowych czy też portów rzecznych, stan dróg, położenie kopalni i wytwórni materiałów drogowych itp. Dla samochodów o dużej i bardzo dużej nośności odległość ta może dochodzić do 30 km, a nawet nieco ją przekraczać transportu samochodowego składa się ze środków transportowych, czyli taboru samochodowego, dróg komunikacyjnych oraz z zaplecza technicznego. [więcej w: foteliki samochodowe, kosmetyki samochodowe, auta używane warszawa ]

Uncategorized January 30th 2018