Do zagadnien najwazniejszych w gospodarce drogowej mozna zaliczyc:

Add comments

Do zagadnień najważniejszych w gospodarce drogowej można zaliczyć: 1) unowocześnienie istniejącej sieci drogowej, polegające na dostosowaniu sieci do właściwości i natężenia przewidzianego na niej ruchu techniczna rekonstrukcja nawierzchni drogowych, dopasowanie warunków technicznych istniejącej trasy do wymagań bezpieczeństwa ruchu samochodowego 2) rozbudowę sieci drogowej przez budowę nowych, gospodarczo potrzebnych tras drogowych zagęszczenie sieci drogowej na terenach pozbawionych komunikacji drogowej i kolejowej bądź tam, gdzie sieć istniejących dróg i kolei jest niewystarczająca 3) budowę i ulepszenie sieci dróg lokalnych, stanowiących podstawową sieć drogową sieć ta ma bardzo ważne znaczenie dla zmniejszenia kosztów i usprawnienia przewozów miejscowych. Znaczenie ekonomiczne sieci drogowej w gospodarce narodowej możemy zestawić cyfrowo tylko w pewnej części, a mianowicie oszczędności społeczne, otrzymywane przy budowie nowych, przebudo wie oraz ulepszeniu istniejących dróg. Oszczędności te W państwach, mających znaczne ilości pojazdów samochodowych w ruchu, należy obliczać na setki milionów złotych rocznie. Są one nieuchwytne, ponieważ są rozdzielone na wielką ilość użytkowników dróg, lecz usprawiedliwiają, wydatki finansowe i materiałowe przy realizacji inwestycji drogowych. Użytkowane nawierzchnie drogowe pracują i amortyzują się przynosząc dochód. Z dochodu tego powinna być finansowana dalsza rozbudowa i przebudowa sieci drogowej. Należy dodać, że prócz oszczędności, jakie powstają przy unowocześnieniu sieci drogowej i jakie można uchwycić cyfrowo, istnieje jeszcze wiele dodatnich czynników, nie dających się uchwycić w cyfrach, jak np. podniesienie poziomu kulturalnego poszczególnych wsi i miasteczek wskutek otrzymania odpowiedniej komunikacji, usprawnienie i podniesienie wymiany dóbr materialnych, zbliżenie wsi do miasta itp. [patrz też: motoallegro samochody osobowe, samochody poleasingowe, rowiński wajdemajer używane ]

Uncategorized September 1st 2019
Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.

Powiązane tematy z artykułem: motoallegro samochody osobowe rowiński wajdemajer używane samochody poleasingowe