TRANSPORT SAMOCHODOWY

Comments Off on TRANSPORT SAMOCHODOWY

TRANSPORT SAMOCHODOWY. a. Ogólna charakterystyka transportu samochodowego Samochody są powszechnym środkiem transportu w budownictwie drogowym. Spowodowane to zostało ogromnym wzrostem budownictwa drogowego, znacznym podniesieniem technicznej wartości samochodów oraz wielkimi i licznymi zaletami transportu samochodowego. Do zalet powodujących poważny wzrost udziału transportu samochodowego w ogólnym transporcie należy zaliczyć: 1) łatwość manewrowania i podstawiania pod załadowanie i wyładowanie, 2) możliwość ładowania i wyładowania materiałów, praktycznie biorąc w dowolnym punkcie, 3) elastyczność transportu umożliwiająca zmiany trasy i przerzucania taboru na inną pilniejszą robotę, co czyni transport samochodowy szczególnie przydatny do pracy w warunkach terenowych, 4) dużą szybkość poruszenia się i łatwość zmiany szybkości w bardzo szerokich granicach 5) możliwość szybkiego uruchomienia i likwidowania transportu, 6) możliwość pokonyw ania znacznych spadków (do 10 %, a wyjątkowo nawet do 20%) i krzywizn o małym promieniu (nawet 9 m), 7) możliwość wyłączenia z ruchu w razie uszkodzenia samochodu tylko jednego samochodu, 8) możliwość doboru pojemności skrzyń samochodów w dużych granicach dostosowanych do wydajności koparek i ładowarek jednonaczyniowych, 9) możliwość ładowania nawet bardzo dużych i długich elementów, [więcej w: dywaniki samochodowe, Samochody używane, przyczepy samochodowe ]

Uncategorized January 29th 2018

Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podaja sile pociagowa na haku i wtedy zmuszeni jestesmy ja wyliczyc

Comments Off on Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podaja sile pociagowa na haku i wtedy zmuszeni jestesmy ja wyliczyc

Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podają siłę pociągową na haku i wtedy zmuszeni jesteśmy ją wyliczyć. W każdym silniku rozróżnia się trzy rodzaje siły pociągowej, a mianowicie: 1) P – siłę pociągową indykowaną, powstającą w cylindrze silnika, 2) P- styczną siłę pociągową, która jest zaczepiona na obwodzie kół napędowych pojazdu ciągnącego, 3) P – Siłę pociągową na haku. Pomiędzy wartościami tych sił zachodzi następująca zależność: Pi>Po>P Wartość P; w kG można obliczyć ze wzoru: p = 75•3600•Nu = 270 Nu Nu – moc użyteczna maszyny w KM, V – szybkość ruchu w km/godz. Moc użyteczna N jest mniejsza od mocy efektywnej N, osiąganej na wale maszyny o wielkość strat przy przekazywaniu mocy. Wielkość tych strat określamy współczynnikiem użytecznej pracy przekładni, który wynosi: – w lokomotywach spalinowych: 11 = 0,85 – do 0,95, w parowozach: 11 = 0,90 do 0,95. Siłę pociągową na haku P określa się według wzoru: Pl l = Po- Ws gdzie Ws oznacza wielkość oporów własnych pojazdu silnikowego. Przykład. Przy trakcji mechanicznej parowozem polskiej produkcji typu Ryś obliczyć wielkość ciężaru użytecznego na wzniesieniu 50/00 i najmniejszym promieniu R łuku na trasie Przewozowej wynoszącym 50,0 m: w. = 1,5 + 0,5 V = 1,5 + 0,5 X 10 = 6,5 kG A zatem parowóz Ryś będzie mógł w określonych warunkach ciągnąć skład wagonów o ciężarze 149 ton. [podobne: przyczepa samochodowa, motoryzacja samochody, szyby samochodowe ]

Uncategorized January 28th 2018