Wymiana szczęk hamulców kół tylnych

Comments Off on Wymiana szczęk hamulców kół tylnych

Jeżeli podczas kontroli grubości okładzin ciernych hamulców tylnych stwierdzi się, że jest ona mniejsza niż I .5…2,0 mm, to trzeba wymienić szczęki hamulcowe. W tym celu należy:

unieść tył samochodu i zdjąć koło, zdjąć bęben hamulcowy, odłączyć koniec cięgna hamulca awaryjnego od dźwigni mechanizmu rozpierania szczęk, wyjąć zawleczkę i naciskając na sworzeń mocujacy zdjąć dźwignię mechanizmu rozpierania szczęk. [podobne: Myjnia samochodowa, oklejanie samochodów, pokrowce samochodowe ]

odłączyć obie sprężyny ściskające szczęki,  zdemontować prowadniki szczęk, wyjąć szczęki oraz płytkę rozpierającą.

Podczas montazu nowych szczęk kolejność czynności jest odwrotna. Należy pamiętać, aby wymienić szczęki obu kół osi tylnej.

Odpowietrzanie układu hamulcowego

iJezell w układzie hamulcowym były wymienione przewody (giętkie lub sztywne), pierścienie uszczelniające lub inne elementy układu hydraulicznego albo pedał stracil swoją „spręzystość” (aby zahamować pojazd trzeba pedał wciskać kilkakrotnie), to nalezy odpowietrzyć układ. Odpowietrzanie wykonują dwie osoby, rozpoczynając od prawego tylnego kola. Przed przystąpieniem do właściwego odpowietrzania należy wzrokowo sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i elementów uruchamiających hamulce oraz uzupełnić

ilość płynu hamulcowego w zbiorniku. Podczas odpowietrzania kolejność czynności jest następująca:

— oczyścić z brudu i zanieczyszczeń króciec odpowietrzania i zdjąć z niego kołpak ochronny;

— założyć na króciec jeden koniec przeźroczystego przewodu (drugi koniec przewodu umieścić w przeźroczystym naczyniu częściowo wypełnionym płynem hamulcowym); nacisnąć kilkakrotnie mocno i szybko pedał hamulca i trzymając pedał wciśnięty odkręcić o 1 /2..3/4 obrotu śrubę króćca odpowietrzania; powtarzać zabieg odpowietrzania dopóty, dopóki z przewodu przeźroczystego nie przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza; po zakończeniu odpowietrzania, trzymając pedał wciśnięty, dokręcić śrubę do położenia pierwotnego i zdjąć przewód Przeźroczysty, a następnie założyć kołpak ochronny.

Powyższe czynności należy powtórzyć kolejno przy kole tylnym lewym, przednim lewym oraz przednim prawym odpowietrzając 2. obwód hamulcowy. Następnie należy odpowietrzyć I . obwód hamulcowy, korzystając z dolnych króćców odpowietrzających znajdujących się przy obu przednich kołach (kolejność odpowietrzania I . obwodu—kól przednich — dowolna). Podczas całego procesu odpowietrzania układu hamulcowego trzeba uważać,: aby poziom płynu hamulcowego w zbiorniku nie obniżył się poniżej minimalnego

Uncategorized February 13th 2018

Ocena stanu technicznego

Comments Off on Ocena stanu technicznego

Dokładne określenie stanu technicznego samochodu bez odpowiednich przyrządów i urządzeń, którymi dysponuje stacja obsługi, jest niemal niemożliwe. Niemniej jednak użytkownik może sprawdzić najbardziej istotne elementy i zespoły podczas postoju samochodu, jak i podczas jazdy próbnej, na podstawie niżej zamieszczonych wskazówek.

Nadwozie

Stan nadwozia jest rzeczą bardzo istotną, gdyż wszelkie prace blacharskie i lakiernicze są bardzo drogie, a samo nadwozie jest najdroższym zespołem samochodu. Sprawdzając stopień skorodowania blach nadwozia (lub rozpoczynanie się procesu korozji) należy zwrócić przede wszystkim uwagę na miejsca, które podlegają korozji najszybciej. Są to zwykle: obrzeża błotników oraz te miejsca w środku błotników, które stykają się z uszczelkami przegród, dolne części drzwi, progi, dolne części słupków drzwiowych, miejsca przykryte listwami ozdobnymi oraz podłoga. [hasła pokrewne: foteliki samochodowe, dywaniki samochodowe, podnośniki samochodowe ]

Zwiększenie dopuszczalnych prędkości na poszczególnych biegach okresie docierania powinno następować stopniowo. lm bardziej powolny będzie okres docierania, im więcej czasu przeznaczy się na docieranie, tym Silnik Silnik z osprzętem stanowi jeden z podstawowych zespołów samochodu. Dlatego też należy poświęcić mu jak najwięcej czasu i uwagi. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, po obejrzeniu kadłuba, czy nie ma on śladów pęknięć. Rdzawe ślady w pobliżu uszczelki głowicy świadczą o przeciekach cieczy chłodzącej spod głowicy. To samo dotyczy złączy przewodów oraz obudowy pompy cieczy chłodzącej. Trzeba również sprawdzić szczelność połączeń układu smarowania silnika. Dopuszczalne jest niewielkie zaolejenie dolnej części silnika wraz z miską olejową. Nie może być natomiast jakichkolwiek śladów oleju pod samochodem na jezdni.

Uncategorized February 12th 2018