Sprawdzenie poziomu i wymiana oleju

Comments Off on Sprawdzenie poziomu i wymiana oleju

Poziom oleju należy sprawdzać co 500 km lub raz w tygodniu po ustawieniu pojazdu na poziomej powierzchni. Kontrolę poziomu oleju najlepiej wykonać po dłuższym (przynajmniej kilkugodzinnym) postoju, gdyż wówczas można mieć pewność, że zdecydowana większość oleju ściekła już do miski. W przypadku konieczności sprawdzenia poziomu podczas podróży należy odczekać co najmniej 15 min od chwili wyłączenia silnika. Poziom oleju należy skontrolować również zawsze wtedy, gdy zauważy się wycieki na kadłubie silnika lub mokre plamy pod nim.

Poziom oleju zawsze powinien zawierać się między znakami MAX i MIN zaznaczonymi na wskaźniku. Ze względów użytkowych jest korzystniej utrzymywać poziom oleju w dolnych dopuszczalnych granicach, częściej kontrolować jego ilość i ewentualnie uzupełniać go. Click here to read more.. »

Uncategorized June 26th 2018

Sprawdzenie luzu kół przednich

Comments Off on Sprawdzenie luzu kół przednich

Łożyska kół przednich należy kontrolować i w razie potrzeby regulować ich luz co 20 tys. km oraz zawsze wtedy, gdy zauważy się istnienie nadmiernych luzów lub nieprawidłową pracę łożysk. Kontrolę luzu łożysk kół przeprowadza się po zabezpieczeniu samochodu przed przetoczeniem oraz podniesieniu odpowiedniego boku pojazdu. Następnie należy chwycić koło obiema rękami: jedną w najniższym, drugą w najwyższym jego punkcie i na przemian pociągając jedną ręką oraz odpychając drugą starać się wyczuć, czy koło nie wychyla się ze swej płaszczyzny obrotu. Stwierdzenie wychylania się kola oznacza, że luz jest za duży. [przypisy: wzorcowanie mierników, wzorcowanie mierników dostawcze, wzorcowanie mierników poleasingowe ] Drugą próbą przy ocenie prawidłowego stanu łożysk jest kilkakrotne obrócenie kołem w celu sprawdzenia, czy obraca się ono bez nadmiernego oporu i bez trzasków. Click here to read more.. »

Uncategorized June 21st 2018

Kontrola poziomu i wymiana oleju w skrzynce biegów i tylnym moście

Comments Off on Kontrola poziomu i wymiana oleju w skrzynce biegów i tylnym moście

Poziom oleju w obudowach skrzynki biegów i tylnego mostu należy sprawdzać co 5 tys. km przebiegu samochodu oraz zawsze po zauwazeniu wycieków z tych zespołów. Poziom oleju w obu wymienionych zespołach powinien sięgać dolnej krawędzi otworów wlewowych. Sprawdza się go po wykręceniu odpowiednich śrub w obudowach skrzynki biegów i tylnego mostu. [patrz też: wzorcowanie mierników, wzorcowanie mierników dostawcze, wzorcowanie mierników poleasingowe ] Wymiana oleju jest konieczna co 20 tys. km lub co 12 miesięcy (w zależności od tego, który warunek zostanie wcześniej spełniony). Click here to read more.. »

Uncategorized June 21st 2018

Regulacja naciągu paska klinowego napędu pompy cieczy chłodzącej

Comments Off on Regulacja naciągu paska klinowego napędu pompy cieczy chłodzącej

Click here to read more.. »

Uncategorized June 21st 2018