Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Comments Off on Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Podczas nalewania płynu należy zwrócić uwagę, aby płyn hamulcowy nie został rozlany na powierzchnie lakierowane. W takim przypadku, chcąc zapobiec uszkodzeniu lakieru, należy natychmiast zmyć rozlany płyn wodą. W czasie okresowej kontroli trzeba również sprawdzić przewody hamulcowe, czy nie są zużyte lub nie mają śladów nieszczelności.

Wymiana nakładek ciernych hamulców kól przednich.

Jeżeli podczas kontroli grubości nakładek ciernych hamulców przednich stwierdzi się, że jest ona mniejsza niż I ,5 mm, to trzeba nakładki wymienić. W tym celu należy: wyjąć zawleczki z osi dźwigni dociskowej, wyciągnąć oś i zdjąć dźwignię,

— zdjąć oprawę zacisku, wyjąć zużyte nakładki z rowków prowadnicy, [więcej w: deft autka, krotoski cichy używane, motoallegro osobowe ]

— wsunąć ostrożnie tłoki w cylinderki do oporu, sprawdzając czy ze zbiornika wyrównawczego nie wypływa płyn hamulcowy i włożyć nowe nakładki hamulcowe w rowki prowadnicy zacisku,

— wsunąć dolny skos prowadnicy pod dolną dźwignię dociskową, a następnie ścisnąć oprawę z płytkami

— włożyć oś dźwigni (łeb od strony koła) i założyć zawleczkę.

Należy pamiętać, aby jednocześnie wymieniać nakładki cierne obu kół przedniej osi.

Regulacja luzu między szczękami  bębnami hamulcowymi kół przednich

Podczas regulacji kolejność czynności powinna być następująca:

— wcisnąć pedał hamulca (siła 100…120 N), aby docisnąć okładziny wraz ze szczękami do bębnów hamulcowych,

— obrócić kluczem (wciąż trzymając wciśnięty pedał hamulca) sześciokątne łby śrub mimośrodów,

— zwolnić pedał hamulca i obrócić mimośrody regulacyjne w kierunkach przeciwnych o około 1 00 ,

— wcisnąć gwałtownie pedał hamulca 3-4 razy, a po zwolnieniu go sprawdzić obracając bębnami, czy szczęki nie ocierają się o nie.

Po zakończeniu regulacji należy przejechać 5…7 km nie korzystając z hamulców, a następnie sprawdzić, czy bębny hamulcowe nie grzeją się wskutek tarcia o nie szczęk. Stwierdzenie silnego nagrzania bębnów świadczy o konieczności ponownej regulacji. Click here to read more.. »

Uncategorized September 6th 2019

Kontrola zawieszenia układu kierowniczego

Comments Off on Kontrola zawieszenia układu kierowniczego

Click here to read more.. »

Uncategorized September 6th 2019

Regulacja skoku jałowego pedału sprzęgła

Comments Off on Regulacja skoku jałowego pedału sprzęgła

Click here to read more.. »

Uncategorized September 6th 2019

Obsługa układu chłodzenia

Comments Off on Obsługa układu chłodzenia

Click here to read more.. »

Uncategorized September 6th 2019

Regulacja poziomu paliwa w komorze pływakowej gaźnika

Comments Off on Regulacja poziomu paliwa w komorze pływakowej gaźnika

Click here to read more.. »

Uncategorized September 6th 2019

Wymiana szczęk hamulców kół tylnych

Comments Off on Wymiana szczęk hamulców kół tylnych

Jeżeli podczas kontroli grubości okładzin ciernych hamulców tylnych stwierdzi się, że jest ona mniejsza niż I .5…2,0 mm, to trzeba wymienić szczęki hamulcowe. W tym celu należy:

unieść tył samochodu i zdjąć koło, zdjąć bęben hamulcowy, odłączyć koniec cięgna hamulca awaryjnego od dźwigni mechanizmu rozpierania szczęk, wyjąć zawleczkę i naciskając na sworzeń mocujacy zdjąć dźwignię mechanizmu rozpierania szczęk. [podobne: deft autka, krotoski cichy używane, motoallegro osobowe ]

odłączyć obie sprężyny ściskające szczęki,  zdemontować prowadniki szczęk, wyjąć szczęki oraz płytkę rozpierającą.

Podczas montazu nowych szczęk kolejność czynności jest odwrotna. Należy pamiętać, aby wymienić szczęki obu kół osi tylnej.

Odpowietrzanie układu hamulcowego

iJezell w układzie hamulcowym były wymienione przewody (giętkie lub sztywne), pierścienie uszczelniające lub inne elementy układu hydraulicznego albo pedał stracil swoją „spręzystość” (aby zahamować pojazd trzeba pedał wciskać kilkakrotnie), to nalezy odpowietrzyć układ. Odpowietrzanie wykonują dwie osoby, rozpoczynając od prawego tylnego kola. Przed przystąpieniem do właściwego odpowietrzania należy wzrokowo sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i elementów uruchamiających hamulce oraz uzupełnić

ilość płynu hamulcowego w zbiorniku. Click here to read more.. »

Uncategorized September 5th 2019

Wagony o stalych skrzyniach

Comments Off on Wagony o stalych skrzyniach

Wagony o stałych skrzyniach. Znacznie prostsze od wagonów skrzyniowych samowyładowczych są wagony o stałych skrzyni ach, lecz ich rozładowanie wymaga, dużo pracy. Na ramie, zwykle stalowej, zamocowane jest na stałe skrzynia drewniana przeważnie z otwieranymi bocznymi ścianami dla ułatwienia załadowania i wyładowania. Wagony platformy. Do przewozu prefabrykatów, płyt kamienno-betonowych, krawężników, materiałów drzewnych, oraz materiałów w opakowaniu, jak np. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Calkowity opór ruchu wynosi

Comments Off on Calkowity opór ruchu wynosi

Całkowity opór ruchu wynosi. W = o (w + i + w) gdzie O oznacza ciężar lokomotywy w tonach oraz ciężar pociągu Op w tonach. Dla pokonania wyżej określonego oporu ruchu potrzebna siła pociągowa powinna wynosić: p O (w + i + WI) Po przekształceniu tego wzoru otrzymamy: Wz + i + w, Wzory te dotyczą oporów na wzniesieniu i na łuku, jeśli natomiast pociąg znajdzie się na prostej i na spadku, te wzór uprości się: p O (w-i) Jeżeli i będzie większe cd wz, to P przybierze znak ujemny, a zatem zajdzie konieczność hamowania, Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pewna ilość wagonów w pociągu wąskotorowym musi mieć hamulce. Wagony z hamulcami należy tak rozmieszczać, aby pierwszy i ostatni wagon w pociągu były z hamulcami. Ilość wagonów z hamulcami ustala się w oparciu o doświadczenie w stosunku procentowym de całkowitego składu pociągu i zależnie od wielkości spadku. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019