Ocena stanu technicznego

Comments Off on Ocena stanu technicznego

Dokładne określenie stanu technicznego samochodu bez odpowiednich przyrządów i urządzeń, którymi dysponuje stacja obsługi, jest niemal niemożliwe. Niemniej jednak użytkownik może sprawdzić najbardziej istotne elementy i zespoły podczas postoju samochodu, jak i podczas jazdy próbnej, na podstawie niżej zamieszczonych wskazówek.

Nadwozie

Stan nadwozia jest rzeczą bardzo istotną, gdyż wszelkie prace blacharskie i lakiernicze są bardzo drogie, a samo nadwozie jest najdroższym zespołem samochodu. Sprawdzając stopień skorodowania blach nadwozia (lub rozpoczynanie się procesu korozji) należy zwrócić przede wszystkim uwagę na miejsca, które podlegają korozji najszybciej. Są to zwykle: obrzeża błotników oraz te miejsca w środku błotników, które stykają się z uszczelkami przegród, dolne części drzwi, progi, dolne części słupków drzwiowych, miejsca przykryte listwami ozdobnymi oraz podłoga. [hasła pokrewne: foteliki samochodowe, dywaniki samochodowe, podnośniki samochodowe ]

Zwiększenie dopuszczalnych prędkości na poszczególnych biegach okresie docierania powinno następować stopniowo. lm bardziej powolny będzie okres docierania, im więcej czasu przeznaczy się na docieranie, tym Silnik Silnik z osprzętem stanowi jeden z podstawowych zespołów samochodu. Dlatego też należy poświęcić mu jak najwięcej czasu i uwagi. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, po obejrzeniu kadłuba, czy nie ma on śladów pęknięć. Rdzawe ślady w pobliżu uszczelki głowicy świadczą o przeciekach cieczy chłodzącej spod głowicy. To samo dotyczy złączy przewodów oraz obudowy pompy cieczy chłodzącej. Trzeba również sprawdzić szczelność połączeń układu smarowania silnika. Dopuszczalne jest niewielkie zaolejenie dolnej części silnika wraz z miską olejową. Nie może być natomiast jakichkolwiek śladów oleju pod samochodem na jezdni.

Uncategorized February 12th 2018

Przygotowanie samochodu do eksploatacji w okresie letnim

Comments Off on Przygotowanie samochodu do eksploatacji w okresie letnim

Przygotowanie samochodu do eksploatacji w okresie letnim obejmuje następujące czynności:

— Wymianę oleju w silniku, bez względu na jego przebieg. Większość wytwórni zaleca wymianę zarówno oleju zimowego, jak i wielosezonowego. Jest to uzasadnione pogorszeniem się własności smarnych oleju rozrzedzonego paliwem, wskutek częstego i nieraz długotrwałego włączania urządzenia wzbogacającego w okresie mrozów. [podobne: foteliki samochodowe, dywaniki samochodowe, podnośniki samochodowe ]

— Wyregulowanie i niewielkie zmniejszenie prędkości obrotowej biegu jałowego silnika.

— W filtrze powietrza zaopatrzonym w przesłonę króćca zasysającego powietrze— zamknięcie dopływu powietrza nagrzanego i otwarcie wlotu świeżego powietrza.

— Sprawdzenie i wyregulowanie układu zapłonowego, a przede wszystkim — sprawdzenie odstępu, stanu i oczyszczenie styków przerywacza;

sprawdzenie stanu i oczyszczenie styków kopułki oraz palca rozdzielacza; sprawdzenie stanu i wyregulowanie odstębu elektrod świec zapłonowych. — Zdjęcie specjalnego ogumienia zimowego (np. M+S), sprawdzenie stanu obręczy kół i założenie zwykłego ogumienia.

— Dokładneałmycie nadwozia i podwozia oraz odkonserwowanie części chromowanych. Ponieważ w okresie zimowym sól i inne składniki chemiczne powodują szczególnie sprzyjające warunki rozwijania się korozji, należy dokładnie sprawdzić stan nadwozia i podwozia (zwłaszcza progi oraz obrzeża drzwi i błotników). Wszelkie zauważone ogniska korozji trzeba zlikwidować przez usunięcie rdzy (dokładne zeskrobanie lub za pomocą odrdzewiacza), pokrycie czystej blachy specjalną farbą ochronną, a następnie lakierem. Wszelkie zarysowania i odpryski lakieru należy również niezwłocznie oczyścić i pokryć lakierem.

— Po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności wskazane jest odbycie jazdy próbnej w celu sprawdzenia prawidłowości działania wszystkich zespołów i mechanizmów samochodu.

Uncategorized February 12th 2018