Bębny hamulcowe

Comments Off on Bębny hamulcowe

Skuteczność działania układu hamulcowego określa się długością drogi hamowania przy prędkości 30 km/h na drodze poziomej o nawierzchni twardej, równej, suchej i czystej. Długość drogi hamowania samochodu osobowego przy użyciu tylko hamulca zasadniczego (nożnego) nie może być większa niż 7,5 m, a przy użyciu tylko hamulca pomocniczego (ręcznego) — max 15 m. Oprócz tego hamulec pomocniczy powinien zapewniać postój pojazdu całkowicie obciążonego na pochyłości co najmniej 16%. [przypisy: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ] Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie koła są hamowane równomiernie. Po rozpędzeniu samochodu do ok. 20 km/h naciska się dość silnie pedał hamulca. Click here to read more.. »

Uncategorized September 2nd 2019

Układ chłodzenia

Comments Off on Układ chłodzenia

Obsługa układu chłodzenia polega na:

— sprawdzaniu poziomu cieczy chłodzącej i jej wymianie,

— sprawdzaniu szczelności układu,

— okresowym czyszczeniu chłodnicy,

— sprawdzaniu działania termostatu,

— regulacji naciągu paska napędu wentylatora,

— specjalnym zabezpieczeniu w okresie zimowym.

Poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać codziennie przed wyjazdem z garażu i w razie potrzeby ciecz uzupełniać w zbiorniku wyrównawczym, aby jej poziom sięgał zawsze powyżej znaku MIN.

Nowoczesne silniki mają układy chłodzenia o obiegu zamkniętym, w których ciecz chłodząca nie paruje. Dlatego też zaleca się, aby przez cały rok były one napełnione specjalnym płynem o niskiej temperaturze zamarzania. [więcej w: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ]

Nie zaleca się stosowania wykonywanych we własnym zakresie mieszanek wodno-Spirytusowych. Ze względu na to, że spirytus dość szybko odparowuje, skład mieszanki zmienia się, a w ślad za tym i jej temperatura krzepnięcia. Oprócz tego płyny — krajowy Borygo i zagraniczne, jak np. FIAT Paraflu I I, zawierają dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, przeciwpieniace i zabezpieczające przed osadzaniem się kamienia kotłowego. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Obsługa układu smarowania

Comments Off on Obsługa układu smarowania

Obsługa układu smarowania polega na sprawdzaniu stanu ilościowego i smarowania jakościowego oleju, dolewaniu oleju, okresowej wymianie oleju oraz czyszczeniu filtrów, wymianie wkładów filtrujących lub „wymianie bocznikowych filtrów.

Poziom oleju należy sprawdzać przy nie pracującym silniku codziennie przed wyjazdem w drogę. Poziom oleju powinien utrzymywać się między dolnym a górnym znakiem na miarce poziomu oleju. Ilość oleju należy uzupełnić natychmiast po zauważeniu, że poziom jego obniżył się do znaku „O” lub „min”. [podobne: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ]

Wymiana oleju w silniku powinna odbywać się po określonym przebiegu samochodu, zgodnie z instrukcją fabryczną. Olej należy wymieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika, kiedy silnik jest nagrzany. Jeżeli do smarowania silnika używany jest olej typu HD (np. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Calkowity opór ruchu wynosi

Comments Off on Calkowity opór ruchu wynosi

Całkowity opór ruchu wynosi. W = o (w + i + w) gdzie O oznacza ciężar lokomotywy w tonach oraz ciężar pociągu Op w tonach. Dla pokonania wyżej określonego oporu ruchu potrzebna siła pociągowa powinna wynosić: p O (w + i + WI) Po przekształceniu tego wzoru otrzymamy: Wz + i + w, Wzory te dotyczą oporów na wzniesieniu i na łuku, jeśli natomiast pociąg znajdzie się na prostej i na spadku, te wzór uprości się: p O (w-i) Jeżeli i będzie większe cd wz, to P przybierze znak ujemny, a zatem zajdzie konieczność hamowania, Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pewna ilość wagonów w pociągu wąskotorowym musi mieć hamulce. Wagony z hamulcami należy tak rozmieszczać, aby pierwszy i ostatni wagon w pociągu były z hamulcami. Ilość wagonów z hamulcami ustala się w oparciu o doświadczenie w stosunku procentowym de całkowitego składu pociągu i zależnie od wielkości spadku. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Transport samochodowy ma jednak i pewne wady, do których nalezy zaliczyc

Comments Off on Transport samochodowy ma jednak i pewne wady, do których nalezy zaliczyc

Transport samochodowy ma jednak i pewne wady, do których należy zaliczyć. 1) duże koszty zakupu taboru, 2) duże koszty eksploatacji, 3) możliwość pełnego wykorzystania nośności i szybkości tylko przy dobrych drogach i odpowiednich odległościach punktów ładowania i wyładowania, Każdy samochód ma pewną minimalną odległość przewozu, określoną stosunkiem czasu zużytego na załadowanie i wyładowania do czasu właściwego transportu. Odległość ta może być tym mniejsza, im urządzenie załadowcze i mechanizmy wyładowcze są bardziej wydajne i sprawne oraz im nośność samochodu jest mniejsza. Przy masowym transporcie i mechanicznym ładowaniu, np. z silosów, można minimalną odległość transportu dla samochodów o nośności do 5,0 ton przyjmować: około 1,0 km – dla samochodów ze skrzynią stałą, około 0,5 km – dla samochodów ze skrzynią wywrotną. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019