Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Comments Off on Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Podczas nalewania płynu należy zwrócić uwagę, aby płyn hamulcowy nie został rozlany na powierzchnie lakierowane. W takim przypadku, chcąc zapobiec uszkodzeniu lakieru, należy natychmiast zmyć rozlany płyn wodą. W czasie okresowej kontroli trzeba również sprawdzić przewody hamulcowe, czy nie są zużyte lub nie mają śladów nieszczelności.

Wymiana nakładek ciernych hamulców kól przednich.

Jeżeli podczas kontroli grubości nakładek ciernych hamulców przednich stwierdzi się, że jest ona mniejsza niż I ,5 mm, to trzeba nakładki wymienić. W tym celu należy: wyjąć zawleczki z osi dźwigni dociskowej, wyciągnąć oś i zdjąć dźwignię,

— zdjąć oprawę zacisku, wyjąć zużyte nakładki z rowków prowadnicy, [więcej w: Myjnia samochodowa, oklejanie samochodów, pokrowce samochodowe ]

— wsunąć ostrożnie tłoki w cylinderki do oporu, sprawdzając czy ze zbiornika wyrównawczego nie wypływa płyn hamulcowy i włożyć nowe nakładki hamulcowe w rowki prowadnicy zacisku,

— wsunąć dolny skos prowadnicy pod dolną dźwignię dociskową, a następnie ścisnąć oprawę z płytkami

— włożyć oś dźwigni (łeb od strony koła) i założyć zawleczkę.

Należy pamiętać, aby jednocześnie wymieniać nakładki cierne obu kół przedniej osi.

Regulacja luzu między szczękami  bębnami hamulcowymi kół przednich

Podczas regulacji kolejność czynności powinna być następująca:

— wcisnąć pedał hamulca (siła 100…120 N), aby docisnąć okładziny wraz ze szczękami do bębnów hamulcowych,

— obrócić kluczem (wciąż trzymając wciśnięty pedał hamulca) sześciokątne łby śrub mimośrodów,

— zwolnić pedał hamulca i obrócić mimośrody regulacyjne w kierunkach przeciwnych o około 1 00 ,

— wcisnąć gwałtownie pedał hamulca 3-4 razy, a po zwolnieniu go sprawdzić obracając bębnami, czy szczęki nie ocierają się o nie.

Po zakończeniu regulacji należy przejechać 5…7 km nie korzystając z hamulców, a następnie sprawdzić, czy bębny hamulcowe nie grzeją się wskutek tarcia o nie szczęk. Stwierdzenie silnego nagrzania bębnów świadczy o konieczności ponownej regulacji. Jeśli i ona nie da pozytywnych rezultatów, to oznacza to uszkodzenie wewnętrzne hamulca tylnego.

Uncategorized February 14th 2018

Kontrola zawieszenia układu kierowniczego

Comments Off on Kontrola zawieszenia układu kierowniczego

Podczas okresowych obsług technicznych należy:

— sprawdzać stan i szczelność amortyzatorów;

— sprawdzać stan zamocowań amortyzatorów oraz wahaczy;

— sprawdzać stan przegubów kulowych drążków kierowniczych oraz gumowych mieszków ochronnych;

— sprawdzać kąty ustawienia kół przednich;

— sprawdzać i ewentualnie wyregulować zbieżność kół przednich; regulacja zbieżności polega na poluzowaniu nakrętek kontrujących i odpowiednim ustaleniu długości czynnej (skróceniu lub wydłużeniu) drążka kierowniczego;

— sprawdzać szczelność obudowy przekładni kierowniczej. [podobne: Myjnia samochodowa, oklejanie samochodów, pokrowce samochodowe ]

Jeżeli podczas okresowej obsługi technicznej stwierdzi się nadmierny luz łożyska koła przedniego, to w celu prawidłowego wyregulowania luzu należy wykonać następujące czynności:

— zdjąć miseczkę ochronną z końcówki czopa zwrotnicy, odkręcić nakrętkę regulacyjną łożyska z końcówki czopa zwrotnicy, dokręcić nową nakrętkę momentem 20 i odkręcić nakrętkę o kąt 20…25 0 do pokrycia się najbliższej krawędzi nakrętki (A) z wykonanym znakiem (B),

— zabezpieczyć nakrętkę regulacyjną przęd odkręceniem, wciskając część jej specjalnego kołnierza we wgłebienie na czopie zwrotnicy, włożyć, wypełnioną w 1/3 objętości smarem, miseczkę ochronną

Obsługa ogumienia

W celu zapewnienia równomiernego zużycia wszystkich opon należy, oprócz utrzymywania prawidłowego ciśnienia w ogumieniu, stosować co 5000…10 000 km przestawianie kół.

Uncategorized February 14th 2018