Wymiana cieczy chłodzącej

Comments Off on Wymiana cieczy chłodzącej

Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym zaleca się wykonywać co 500 km lub co tydzień. W razie potrzeby należy uzupełnić tak, aby poziom znajdował się 6…7 cm powyżej znaku MIN na zbiorniku. Przy bardzo rozgrzanym silniku poziom cieczy może się znacznie podnieść. Nie należy wtedy odkręcać korków chłodnicy i zbiornika wyrównawczego ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia. Jeżeli poziom cieczy jest niewystarczający, należy go uzupełnić po ostygnięciu silnika, dolewając cieczy wyłącznie do zbiornika wyrównawczego. Click here to read more.. »

Uncategorized September 13th 2019

Obsługa układu chłodzenia i ogrzewania

Comments Off on Obsługa układu chłodzenia i ogrzewania

Pojazd jest wyposażony w tzw. otwarty układ chłodzenia i ogrzewania. czyli nie ma zbiornika wyrównawczego i dlatego poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać bezpośrednio w chłodnicy. Jest to możliwe po odkręceniu korka wlewu cieczy chłodzącej. Należy pamiętać, aby czynność tę wykonywać przy tzw. Click here to read more.. »

Uncategorized September 12th 2019

Kontrola zużycia łańcucha napędu rozrządu

Comments Off on Kontrola zużycia łańcucha napędu rozrządu

Zużycie łańcucha napędu rozrządu należy kontrolować podczas sprawdzania luzów zaworów. Kontrola polega na pociąganiu kolejno za poszczególne ogniwa łańcucha znajdującego się na kole zębatym. Jeżeli ogniwo można przesunąć o więcej niż 1/3 wysokości zęba, to łańcuch kwalifikuje się do wymiany. Podana metoda pozwala tylko na przybliżoną ocenę zużycia łańcucha. Dokładnej weryfikacji jego stanu może dokonać stacja obsługi. Click here to read more.. »

Uncategorized September 12th 2019

Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podaja sile pociagowa na haku i wtedy zmuszeni jestesmy ja wyliczyc

Comments Off on Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podaja sile pociagowa na haku i wtedy zmuszeni jestesmy ja wyliczyc

Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podają siłę pociągową na haku i wtedy zmuszeni jesteśmy ją wyliczyć. W każdym silniku rozróżnia się trzy rodzaje siły pociągowej, a mianowicie: 1) P – siłę pociągową indykowaną, powstającą w cylindrze silnika, 2) P- styczną siłę pociągową, która jest zaczepiona na obwodzie kół napędowych pojazdu ciągnącego, 3) P – Siłę pociągową na haku. Pomiędzy wartościami tych sił zachodzi następująca zależność: Pi>Po>P Wartość P; w kG można obliczyć ze wzoru: p = 75•3600•Nu = 270 Nu Nu – moc użyteczna maszyny w KM, V – szybkość ruchu w km/godz. Moc użyteczna N jest mniejsza od mocy efektywnej N, osiąganej na wale maszyny o wielkość strat przy przekazywaniu mocy. Wielkość tych strat określamy współczynnikiem użytecznej pracy przekładni, który wynosi: – w lokomotywach spalinowych: 11 = 0,85 – do 0,95, w parowozach: 11 = 0,90 do 0,95. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019