Wymiana nakładek ciernych hamulców przednich

Comments Off on Wymiana nakładek ciernych hamulców przednich

Click here to read more.. »

Uncategorized September 8th 2019

Koła i ogumienie

Comments Off on Koła i ogumienie

W celu zapewnienia równomiernego zużycia wszystkich opon należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu oraz co 10 000 km lub co 6 miesięcy stosować przestawianie kół. Ponadto okresowo (co 5000 km lub co 3 miesiące) należy sprawdzać dokręcenie nakrętek kół odpowiednim momentem w zależności od rodzaju tarcz.

Układ hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego, widoczny przez przezroczyste ścianki zbiornika, powinien być utrzymywany na zaznaczonej wysokości (rys. 2.31 ). W razie konieczności uzupełnienia układu należy używać zawsze tego samego gatunku płynu, który jest w układzie. [przypisy: moto allegro osobowe, rowiński wajdemajer używane, otomoto starogard gdański ]

Jeżeli zbiornik płynu hamulcowego ma czujnik poziomu płynu hamulcowego (stosowany jako wyposażenie dodatkowe), wówczas o konieczności uzupełnienia płynu sygnalizuje zaświecenie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników podczas jazdy.

Płyn hamulcowy należy wymieniać co 40000 km lub co 24 miesiące. Po wymianie płynu hamulcowego należy pamiętać o odpowietrzeniu układu. Click here to read more.. »

Uncategorized September 8th 2019

Ochrona antykorozyjna nadwozia

Comments Off on Ochrona antykorozyjna nadwozia

Click here to read more.. »

Uncategorized September 5th 2019

Wymiana bezpiecznika

Comments Off on Wymiana bezpiecznika

Click here to read more.. »

Uncategorized September 5th 2019

Obsługa świec zapłonowych

Comments Off on Obsługa świec zapłonowych

Click here to read more.. »

Uncategorized September 5th 2019

Regulacja hamulca awaryjnego

Comments Off on Regulacja hamulca awaryjnego

Kolejność czynności podczas regulacji hamulca awaryjnego jest następująca:

— zwolnić dźwignię hamulca awaryjnego i podnieść tył samochodu,

— poluzować przeciwnakrętkę urządzenia regulacyjnego,

— wkręcać nakrętkę regulacyjną tak, aby koła tylne zostały zahamowane i nie dały się obracać rę kami,

— odkręcić nakrętkę regulacyjną tak, aby pełne zahamowanie kół tylnych występowało po zaciągnięciu dźwigni hamulca awaryjnego na 4. lub 5. „ząbek”, a następnie dokręcić przeciwnakrętkę.

Kontrola akumulatora

Co 2500 km przebiegu lub raz na miesiąc należy sprawdzać ilość elektrolitu w każdej celi akumulatora. Poziom elektrolitu powinien sięgać 5…10 mm nad górne krawędzie przekładek akumulatora.

Co 10 000 km przebiegu należy sprawdzać, czy końcówki akumulatora oraz zaciski przewodów są czyste i dobrze zamocowane. Połączenie dobrze jest pokryć czystą wazeliną techniczną. [patrz też: moto allegro osobowe, rowiński wajdemajer używane, otomoto starogard gdański ]

Obsługa alternatora i rozrusznika

Okresowa obsługa alternatora, regulatora napięcia oraz rozrusznika polega w zasadzie tylko na kontroli czystości oraz pewności zewnętrznych połączeń elektrycznych. Click here to read more.. »

Uncategorized September 5th 2019

Obsługa techniczna

Comments Off on Obsługa techniczna

Zakres czynności obsługi codziennej przed wyjazdem obejmuje:

— sprawdzenie czystości samochodu, a zwłaszcza szyb, reflektorów i lamp zewnętrznych;  sprawdzenie i w razie potrzeby uzupełnienie paliwa w zbiorniku, oleju w silniku, płynu chłodzącego w układzie chłodzenia i ciśnienia powietrza w ogumieniu;

— sprawdzenie, czy nie ma wycieków z układów smarowania, zasilania, chłodzenia lub układu hamulcowego;

— sprawdzenie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych samochodu, wycieraczki oraz sygnału dźwiękowego,

— sprawdzenie po uruchomieniu silnika ciśnienia oleju oraz działania alternatora i hamulców;

— sprawdzenie luzu koła kierownicy; [przypisy: moto allegro osobowe, rowiński wajdemajer używane, otomoto starogard gdański ]

— sprawdzenie, czy nie brakuje śrub mocujących koła; — sprawdzenie stanu ogumienia.

W przypadku znacznego zabłocenia samochodu zaleca się go umyć w miarę możliwości po powrocie z drogi. Wilgotne błoto znacznie łatwiej i szybciej można zmyć z nadwozia niż zaschnięte następnego dnia.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wszelkie normy obsługowe są ustalane przez wytwórnię dla średnich warunków eksploatacyjnych. Jeżeli samochód przez dłuższy czas jest eksploatowany na zapylonych drogach gruntowych, to z całą pewnością wkład filtru powietrza należy wymienić, wcześniej niż po przebiegu 10 000 km. To samo dotyczy wcześniejszej wymiany oleju w silniku po okresie zimowym, gdy samochód był eksploatowany na krótkich odcinkach w ruchu miejskim. Częste włączanie urządzenia wzbogacającego mieszankę powoduje rozrzedzenie oleju paliwem i wskutek tego pogorszen ie jego własności smarnych. Click here to read more.. »

Uncategorized September 4th 2019

Zabezpieczenie podwozia

Comments Off on Zabezpieczenie podwozia

Zabezpieczenie przed korozją podwozia polega na nałożeniu (za pomocą pędzla lub natrysku) na oczyszczone z zanieczyszczeń i korozji powierzchnie specjalnego preparatu na osnowie bitumicznej. Zalecane jest stosowanie radzieckiego środka o symbolu BPM-I lub polskiego o nazwie Bitex (można także używać działających preparatów zachodnich, np. produkowanych przez firmę Valvoline). Grubość nakładanej warstwy preparatu powinna wynosić 1,5…2,0 mm. [patrz też: moto allegro osobowe, rowiński wajdemajer używane, otomoto starogard gdański ]

Zasady racjonalnej eksploatacji samochodu

Długotrwałe użytkowanie samochodu zależy w głównej mierze od prawidłowej jego obsługi i eksploatacji. Pod pojęciem prawidłowej obsługi rozumie się nie tylko terminowe i zgodne ze wskazówkami wytwórni wykonywanie wszystkich czynności smarowniczych, regulacyjnych i kontrolnych, ale również stosowanie właściwych olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Skomplikowane mechanizmy samochodu wymagają stosowania odpowiednich olejów i smarów, które zapewniają zmniejszenie tarcia, odprowadzanie ciepła, uszczelnianie luzów itp. Click here to read more.. »

Uncategorized September 4th 2019

Obecnosc pieszych na jezdni drogowej jest w wysokim stopniu niepozadana

Comments Off on Obecnosc pieszych na jezdni drogowej jest w wysokim stopniu niepozadana

Obecność pieszych na jezdni drogowej jest w wysokim stopniu niepożądana, gdyż ruch pieszych odmienny od ruchu zasadniczego, jakim jest ruch szybkich samochodów, poważnie zagraża bezpieczeństwu ruchu w ogóle. Wysokość skrajni dla pieszych na specjalnie dla nich przeznaczonych pasach ruchu (chodnikach) wynosi co najmniej 2,0 -7- 2,4 m, a szerokość dla każdego pasa ruchu (1 człowiek) – 0,80 m. Krawędź pasa ruchu pieszego powinna być oddalona od granicy jezdni drogowej o 0,50 m. W wyjątkowych przypadkach przewidywać można szerokość pasa ruchu pieszych w dwóch kierunkach 1,50 m (w przypadku ograniczenia szerokości), natomiast przy projektowaniu pass ruchu dla pieszych z ciężarem (podejście do stacji autobusów) szerokość pojedynczego pasa ruchu dla pieszych należy przyjmować 1,00 m. Na drogach pozamiejskich ruch pieszych odbywa się na poboczach ziemnych dróg. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Szybkosc tego rodzaju pojazdów jest mala na drogach o ruchu pojazdów szybkich wózki reczne przeszkadzaja

Comments Off on Szybkosc tego rodzaju pojazdów jest mala na drogach o ruchu pojazdów szybkich wózki reczne przeszkadzaja

Szybkość tego rodzaju pojazdów jest mała na drogach o ruchu pojazdów szybkich wózki ręczne przeszkadzają, gdyż tarasują drogę i często są powodem katastrof oraz nieszczęśliwych wypadków. Ruch wózków ręcznych nie wydziela się na specjalne tory. Na drogach o bardzo ożywionym i różnorodnym ruchu, jak np. drogi podmiejskie, zazwyczaj wykonuje się specjalne jezdnie do ruchu dalekobieżnego i do ruchu lokalnego. Ruch wózków ręcznych umieszcza się na jezdni przeznaczonej do ruchu lokalnego. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019