Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podaja sile pociagowa na haku i wtedy zmuszeni jestesmy ja wyliczyc

Comments Off on Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podaja sile pociagowa na haku i wtedy zmuszeni jestesmy ja wyliczyc

Katalogi fabryczne lokomotyw nie zawsze podają siłę pociągową na haku i wtedy zmuszeni jesteśmy ją wyliczyć. W każdym silniku rozróżnia się trzy rodzaje siły pociągowej, a mianowicie: 1) P – siłę pociągową indykowaną, powstającą w cylindrze silnika, 2) P- styczną siłę pociągową, która jest zaczepiona na obwodzie kół napędowych pojazdu ciągnącego, 3) P – Siłę pociągową na haku. Pomiędzy wartościami tych sił zachodzi następująca zależność: Pi>Po>P Wartość P; w kG można obliczyć ze wzoru: p = 75•3600•Nu = 270 Nu Nu – moc użyteczna maszyny w KM, V – szybkość ruchu w km/godz. Moc użyteczna N jest mniejsza od mocy efektywnej N, osiąganej na wale maszyny o wielkość strat przy przekazywaniu mocy. Wielkość tych strat określamy współczynnikiem użytecznej pracy przekładni, który wynosi: – w lokomotywach spalinowych: 11 = 0,85 – do 0,95, w parowozach: 11 = 0,90 do 0,95. Siłę pociągową na haku P określa się według wzoru: Pl l = Po- Ws gdzie Ws oznacza wielkość oporów własnych pojazdu silnikowego. Przykład. Przy trakcji mechanicznej parowozem polskiej produkcji typu Ryś obliczyć wielkość ciężaru użytecznego na wzniesieniu 50/00 i najmniejszym promieniu R łuku na trasie Przewozowej wynoszącym 50,0 m: w. = 1,5 + 0,5 V = 1,5 + 0,5 X 10 = 6,5 kG A zatem parowóz Ryś będzie mógł w określonych warunkach ciągnąć skład wagonów o ciężarze 149 ton. [podobne: przyczepa samochodowa, motoryzacja samochody, szyby samochodowe ]

Uncategorized January 28th 2018

Calkowity opór ruchu wynosi

Comments Off on Calkowity opór ruchu wynosi

Całkowity opór ruchu wynosi. W = o (w + i + w) gdzie O oznacza ciężar lokomotywy w tonach oraz ciężar pociągu Op w tonach. Dla pokonania wyżej określonego oporu ruchu potrzebna siła pociągowa powinna wynosić: p O (w + i + WI) Po przekształceniu tego wzoru otrzymamy: Wz + i + w, Wzory te dotyczą oporów na wzniesieniu i na łuku, jeśli natomiast pociąg znajdzie się na prostej i na spadku, te wzór uprości się: p O (w-i) Jeżeli i będzie większe cd wz, to P przybierze znak ujemny, a zatem zajdzie konieczność hamowania, Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pewna ilość wagonów w pociągu wąskotorowym musi mieć hamulce. Wagony z hamulcami należy tak rozmieszczać, aby pierwszy i ostatni wagon w pociągu były z hamulcami. Ilość wagonów z hamulcami ustala się w oparciu o doświadczenie w stosunku procentowym de całkowitego składu pociągu i zależnie od wielkości spadku. W powyższych wzorach siła pociągowa występowała jako P/li tj. siła pociągowa na haku, czyli tzw. siła użytkowa, która może być wykorzystana dla przemieszczenia środków transportowych doczepionych do lokomotywy. [więcej w: Myjnia samochodowa, przyczepa samochodowa, kosmetyki samochodowe ]

Uncategorized January 27th 2018