Bębny hamulcowe

Comments Off on Bębny hamulcowe

Skuteczność działania układu hamulcowego określa się długością drogi hamowania przy prędkości 30 km/h na drodze poziomej o nawierzchni twardej, równej, suchej i czystej. Długość drogi hamowania samochodu osobowego przy użyciu tylko hamulca zasadniczego (nożnego) nie może być większa niż 7,5 m, a przy użyciu tylko hamulca pomocniczego (ręcznego) — max 15 m. Oprócz tego hamulec pomocniczy powinien zapewniać postój pojazdu całkowicie obciążonego na pochyłości co najmniej 16%. [przypisy: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ] Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie koła są hamowane równomiernie. Po rozpędzeniu samochodu do ok. 20 km/h naciska się dość silnie pedał hamulca. Click here to read more.. »

Uncategorized September 2nd 2019

Układ chłodzenia

Comments Off on Układ chłodzenia

Obsługa układu chłodzenia polega na:

— sprawdzaniu poziomu cieczy chłodzącej i jej wymianie,

— sprawdzaniu szczelności układu,

— okresowym czyszczeniu chłodnicy,

— sprawdzaniu działania termostatu,

— regulacji naciągu paska napędu wentylatora,

— specjalnym zabezpieczeniu w okresie zimowym.

Poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać codziennie przed wyjazdem z garażu i w razie potrzeby ciecz uzupełniać w zbiorniku wyrównawczym, aby jej poziom sięgał zawsze powyżej znaku MIN.

Nowoczesne silniki mają układy chłodzenia o obiegu zamkniętym, w których ciecz chłodząca nie paruje. Dlatego też zaleca się, aby przez cały rok były one napełnione specjalnym płynem o niskiej temperaturze zamarzania. [więcej w: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ]

Nie zaleca się stosowania wykonywanych we własnym zakresie mieszanek wodno-Spirytusowych. Ze względu na to, że spirytus dość szybko odparowuje, skład mieszanki zmienia się, a w ślad za tym i jej temperatura krzepnięcia. Oprócz tego płyny — krajowy Borygo i zagraniczne, jak np. FIAT Paraflu I I, zawierają dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, przeciwpieniace i zabezpieczające przed osadzaniem się kamienia kotłowego. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Obsługa układu smarowania

Comments Off on Obsługa układu smarowania

Obsługa układu smarowania polega na sprawdzaniu stanu ilościowego i smarowania jakościowego oleju, dolewaniu oleju, okresowej wymianie oleju oraz czyszczeniu filtrów, wymianie wkładów filtrujących lub „wymianie bocznikowych filtrów.

Poziom oleju należy sprawdzać przy nie pracującym silniku codziennie przed wyjazdem w drogę. Poziom oleju powinien utrzymywać się między dolnym a górnym znakiem na miarce poziomu oleju. Ilość oleju należy uzupełnić natychmiast po zauważeniu, że poziom jego obniżył się do znaku „O” lub „min”. [podobne: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ]

Wymiana oleju w silniku powinna odbywać się po określonym przebiegu samochodu, zgodnie z instrukcją fabryczną. Olej należy wymieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika, kiedy silnik jest nagrzany. Jeżeli do smarowania silnika używany jest olej typu HD (np. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Obecnosc pieszych na jezdni drogowej jest w wysokim stopniu niepozadana

Comments Off on Obecnosc pieszych na jezdni drogowej jest w wysokim stopniu niepozadana

Obecność pieszych na jezdni drogowej jest w wysokim stopniu niepożądana, gdyż ruch pieszych odmienny od ruchu zasadniczego, jakim jest ruch szybkich samochodów, poważnie zagraża bezpieczeństwu ruchu w ogóle. Wysokość skrajni dla pieszych na specjalnie dla nich przeznaczonych pasach ruchu (chodnikach) wynosi co najmniej 2,0 -7- 2,4 m, a szerokość dla każdego pasa ruchu (1 człowiek) – 0,80 m. Krawędź pasa ruchu pieszego powinna być oddalona od granicy jezdni drogowej o 0,50 m. W wyjątkowych przypadkach przewidywać można szerokość pasa ruchu pieszych w dwóch kierunkach 1,50 m (w przypadku ograniczenia szerokości), natomiast przy projektowaniu pass ruchu dla pieszych z ciężarem (podejście do stacji autobusów) szerokość pojedynczego pasa ruchu dla pieszych należy przyjmować 1,00 m. Na drogach pozamiejskich ruch pieszych odbywa się na poboczach ziemnych dróg. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Wagony kolejki waskotorowej

Comments Off on Wagony kolejki waskotorowej

Wagony kolejki wąskotorowej . Wśród stosowanych wagonów kolejki wąskotorowej rozróżniamy: a) wywrotki kolebowe ze stalowym pojemnikiem, b) wagony skrzyniowe samowyładowcze, c) wagony o stałych skrzyniach z otwieranymi bocznymi ścianami, d) wagony platformy. Wywrotki kolebowe. Najbardziej rozpowszechnione w transporcie szynowym wąskotorowym są wywrotki kolebowe. Służą one do przewozu sypkich materiałów, jak kruszywo, ziemia, oraz plastycznych, jak masy betonowe lub bitumiczne. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019