Sprawdzenie luzu kół przednich

Comments Off on Sprawdzenie luzu kół przednich

Łożyska kół przednich należy kontrolować i w razie potrzeby regulować ich luz co 20 tys. km oraz zawsze wtedy, gdy zauważy się istnienie nadmiernych luzów lub nieprawidłową pracę łożysk. Kontrolę luzu łożysk kół przeprowadza się po zabezpieczeniu samochodu przed przetoczeniem oraz podniesieniu odpowiedniego boku pojazdu. Następnie należy chwycić koło obiema rękami: jedną w najniższym, drugą w najwyższym jego punkcie i na przemian pociągając jedną ręką oraz odpychając drugą starać się wyczuć, czy koło nie wychyla się ze swej płaszczyzny obrotu. Stwierdzenie wychylania się kola oznacza, że luz jest za duży. [przypisy: samochody, samochody dostawcze, samochody poleasingowe ] Drugą próbą przy ocenie prawidłowego stanu łożysk jest kilkakrotne obrócenie kołem w celu sprawdzenia, czy obraca się ono bez nadmiernego oporu i bez trzasków. Występowanie trzasków lub obracanie się kola z dużym oporem świadczą o konieczności regulacji lub nawet wymiany łożysk. Luz łożysk oraz ich stan techniczny można uznać za prawidłowy, jeżeli obie opisane próby wskazują na ich prawidłowy stan, a obracaniu koła towarzyszy tylko cichy szum wynikający z obracania się koła i łożyska.

Kontrola stanu amortyzatorów

Przybliżoną ocenę sprawności działania amortyzatorów można wykonać energicznie naciskając kolejne naroża pojazdu i obserwując wahania nadwozia. Jeżeli po zaprzestaniu nacisku badany narożnik uniesie się do góry, opadnie do dołu i zatrzyma się najdalej przy wykonywaniu kolejnego ruchu do góry, to można przyjąć, że sprawdzany amortyzator jest sprawny. Dłuższy natomiast ruch nadwozia oznacza, że amortyzator ma zbyt małą siłę tłumienia i należy go wymienić. Sygnałem niepokojącym Są również wszelkie wycieki z amortyzatorów. Dokładną kontrolę amortyzatorów i ich ewentualną wymianę na nowe lub regulowanie należy powierzyć stacji obsługi.

Uncategorized February 20th 2018

Kontrola poziomu i wymiana oleju w skrzynce biegów i tylnym moście

Comments Off on Kontrola poziomu i wymiana oleju w skrzynce biegów i tylnym moście

Poziom oleju w obudowach skrzynki biegów i tylnego mostu należy sprawdzać co 5 tys. km przebiegu samochodu oraz zawsze po zauwazeniu wycieków z tych zespołów. Poziom oleju w obu wymienionych zespołach powinien sięgać dolnej krawędzi otworów wlewowych. Sprawdza się go po wykręceniu odpowiednich śrub w obudowach skrzynki biegów i tylnego mostu. [patrz też: samochody, samochody dostawcze, samochody poleasingowe ] Wymiana oleju jest konieczna co 20 tys. km lub co 12 miesięcy (w zależności od tego, który warunek zostanie wcześniej spełniony). Chcąc wymienić olej, należy wykręcić śrubę z otworu wlewowego, a następnie z otworu spustowego, pod który wceaśniej należy podstawić naczynie odpowiedniej pojemności. Najłatwiej wymianę przeprowadza się, gdy olej jest rozgrzany, a więc bezpośrednio po dłuższej jeździe. Korek spustowy należy oczyścić; po wkręceniu go W obudowę wlewa się odpowiednią ilość zalecanego oleju przekładniowego i wkręca się śrubę w otwór wlewowy. Podczas kontroli poziomu oleju w obudowie tylnego mostu należy również sprawdzić stan gumowych osłon półosi napędowych. Nie można eksploatować pojazdu z popękanymi lub porozrywanymi osłonami, gdyż bardzo szybko doprowadzi to do uszkodzenia półosi napędowych.

Uncategorized February 20th 2018