Bębny hamulcowe

Comments Off on Bębny hamulcowe

Skuteczność działania układu hamulcowego określa się długością drogi hamowania przy prędkości 30 km/h na drodze poziomej o nawierzchni twardej, równej, suchej i czystej. Długość drogi hamowania samochodu osobowego przy użyciu tylko hamulca zasadniczego (nożnego) nie może być większa niż 7,5 m, a przy użyciu tylko hamulca pomocniczego (ręcznego) — max 15 m. Oprócz tego hamulec pomocniczy powinien zapewniać postój pojazdu całkowicie obciążonego na pochyłości co najmniej 16%. [przypisy: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ] Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie koła są hamowane równomiernie. Po rozpędzeniu samochodu do ok. 20 km/h naciska się dość silnie pedał hamulca. Click here to read more.. »

Uncategorized September 2nd 2019

Układ chłodzenia

Comments Off on Układ chłodzenia

Obsługa układu chłodzenia polega na:

— sprawdzaniu poziomu cieczy chłodzącej i jej wymianie,

— sprawdzaniu szczelności układu,

— okresowym czyszczeniu chłodnicy,

— sprawdzaniu działania termostatu,

— regulacji naciągu paska napędu wentylatora,

— specjalnym zabezpieczeniu w okresie zimowym.

Poziom cieczy chłodzącej należy sprawdzać codziennie przed wyjazdem z garażu i w razie potrzeby ciecz uzupełniać w zbiorniku wyrównawczym, aby jej poziom sięgał zawsze powyżej znaku MIN.

Nowoczesne silniki mają układy chłodzenia o obiegu zamkniętym, w których ciecz chłodząca nie paruje. Dlatego też zaleca się, aby przez cały rok były one napełnione specjalnym płynem o niskiej temperaturze zamarzania. [więcej w: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ]

Nie zaleca się stosowania wykonywanych we własnym zakresie mieszanek wodno-Spirytusowych. Ze względu na to, że spirytus dość szybko odparowuje, skład mieszanki zmienia się, a w ślad za tym i jej temperatura krzepnięcia. Oprócz tego płyny — krajowy Borygo i zagraniczne, jak np. FIAT Paraflu I I, zawierają dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, przeciwpieniace i zabezpieczające przed osadzaniem się kamienia kotłowego. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Obsługa układu smarowania

Comments Off on Obsługa układu smarowania

Obsługa układu smarowania polega na sprawdzaniu stanu ilościowego i smarowania jakościowego oleju, dolewaniu oleju, okresowej wymianie oleju oraz czyszczeniu filtrów, wymianie wkładów filtrujących lub „wymianie bocznikowych filtrów.

Poziom oleju należy sprawdzać przy nie pracującym silniku codziennie przed wyjazdem w drogę. Poziom oleju powinien utrzymywać się między dolnym a górnym znakiem na miarce poziomu oleju. Ilość oleju należy uzupełnić natychmiast po zauważeniu, że poziom jego obniżył się do znaku „O” lub „min”. [podobne: motoallegro, toyota używane z gwarancją, renault salon warszawa ]

Wymiana oleju w silniku powinna odbywać się po określonym przebiegu samochodu, zgodnie z instrukcją fabryczną. Olej należy wymieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika, kiedy silnik jest nagrzany. Jeżeli do smarowania silnika używany jest olej typu HD (np. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Comments Off on TRANSPORT SAMOCHODOWY

Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Transport drogowy ma wiele cech charakterystycznych

Comments Off on Transport drogowy ma wiele cech charakterystycznych

Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

POJAZDY KONNE

Comments Off on POJAZDY KONNE

POJAZDY KONNE . Do czasu pojawienia się na drogach pojazdów samochodowych wozy konne (jedno i parokonne) były zasadniczymi pojazdami drogowymi, wpływającymi na konstrukcję dróg i nawierzchni drogowych. Zasadniczym pojazdem konnym, mającym znaczenie dla transportu drogowego, jest wóz konny czterokołowy, tzw. wóz wiejski. Kąt skrętu X osi przedniej wozu konnego zależy od jego konstrukcji, a przede wszystkim od konstrukcji nadwozia i waha się od 25°, a dla niektórych typów wozów miejskich – do 40°, przeciętnie zaś wynosi 30°. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019

Wagony zaopatrzone w hamulce maja rame nieco dluzsza, z dodatkowa poprzeczka pod stojakiem koleby

Comments Off on Wagony zaopatrzone w hamulce maja rame nieco dluzsza, z dodatkowa poprzeczka pod stojakiem koleby

Wagony zaopatrzone w hamulce mają ramę nieco dłuższą, z dodatkową poprzeczką pod stojakiem koleby. Na stojaku lub na belce poprzecznej czoła ramy osadzony jest mechanizm hamulcowy, który na skutek obrotów korby powoduje dociskanie klocków hamulcowych do powierzchna kół tocznych. Wagony skrzyniowe samowyładowcze. Do przewozu dużych ilości sypkich materiałów na większe odległości kolejkami wąskotorowymi stosowane są wagony o drewnianych skrzyniach wywrotnych na jedną lub dwie strony. Pojemność takich skrzyń o kształcie prostopadłościanu wynosi od 1,5 do 5,0 m. Click here to read more.. »

Uncategorized September 1st 2019