Sprawdzenie poziomu i wymiana oleju

Comments Off on Sprawdzenie poziomu i wymiana oleju

Poziom oleju należy sprawdzać co 500 km lub raz w tygodniu po ustawieniu pojazdu na poziomej powierzchni. Kontrolę poziomu oleju najlepiej wykonać po dłuższym (przynajmniej kilkugodzinnym) postoju, gdyż wówczas można mieć pewność, że zdecydowana większość oleju ściekła już do miski. W przypadku konieczności sprawdzenia poziomu podczas podróży należy odczekać co najmniej 15 min od chwili wyłączenia silnika. Poziom oleju należy skontrolować również zawsze wtedy, gdy zauważy się wycieki na kadłubie silnika lub mokre plamy pod nim.

Poziom oleju zawsze powinien zawierać się między znakami MAX i MIN zaznaczonymi na wskaźniku. Ze względów użytkowych jest korzystniej utrzymywać poziom oleju w dolnych dopuszczalnych granicach, częściej kontrolować jego ilość i ewentualnie uzupełniać go. Click here to read more.. »

Uncategorized September 17th 2019